miercuri, 8 iunie 2011

Armata romana a eliberat Ungaria de sub regimul bolşevic al lui Bela Kun ! UDMR ne multumiti ?O imagine face cât o mie de cuvinte. Am adunat aici 39 de imagini din timpul campaniei din vara anului 1919, când Armata română a eliberat Ungaria de sub regimul bolşevic al lui Bela Kun.
1. PRIMIREA SUVERANILOR ROMÂNIEI LA BEKES-CSABA
1. PRIMIREA SUVERANILOR ROMÂNIEI LA BEKES-CSABA
2. PRIMARUL
ORAŞULUI BEKES-CSABA OFERĂ REGELUI FERDINAND PÂINE ŞI SARE
2. PRIMARUL ORAŞULUI BEKES-CSABA OFERĂ REGELUI FERDINAND PÂINE ŞI SARE
REGELE FERDINAND I DISCUTÂND CU IULIU MANIU ŞI GENERALII PREZAN, MĂRDĂRESCU
ŞI PANAITESCU LA BEKES-CSABA
3. REGELE FERDINAND I DISCUTÂND CU IULIU MANIU ŞI GENERALII PREZAN, MĂRDĂRESCU ŞI PANAITESCU LA BEKES-CSABA
4. ÎN AŞTEPTAREA ÎNCEPERII DEFILĂRII TRUPELOR ROMÂNE LA BEKES CSABA
4. ÎN AŞTEPTAREA ÎNCEPERII DEFILĂRII TRUPELOR ROMÂNE LA BEKES CSABA
5. REGELE FERDINAND I DECOREAZĂ SOLDAŢI ÎN PIAŢA CENTRALĂ A ORAŞULUI BEKES-CSABA
5. REGELE FERDINAND I DECOREAZĂ SOLDAŢI ÎN PIAŢA CENTRALĂ A ORAŞULUI BEKES-CSABA
6. REGELE FERDINAND I PRIMEŞTE DEFILAREA TRUPELOR ROMÂNE ÎN BEKES CSABA
6. REGELE FERDINAND I PRIMEŞTE DEFILAREA TRUPELOR ROMÂNE ÎN BEKES CSABA
7. REGELE FERDINAND I
ÎNTÂMPINAT DE PRELAŢII CATOLICI DIN CAREII MARI
7. REGELE FERDINAND I ÎNTÂMPINAT DE PRELAŢII CATOLICI DIN CAREII MARI
8. REGELE FERDINAND I PRIMEŞTE RAPORTUL GENERALULUI TRAIAN MOŞOIU LA CAREII MARI
8. REGELE FERDINAND I PRIMEŞTE RAPORTUL GENERALULUI TRAIAN MOŞOIU LA CAREII MARI
9. IULIU MANIU, REGELE FERDINAND I ŞI REGINA MARIA DISCUTÂND CU TINERE DIN CAREII MARI
9. IULIU MANIU, REGELE FERDINAND I ŞI REGINA MARIA DISCUTÂND CU TINERE DIN CAREII MARI
10. REGELE FERDINAND I DECOREAZĂ PE LOCOTENENTUL GHICA DIN REGIMENTUL 14 ARTILERIE
10. REGELE FERDINAND I DECOREAZĂ PE LOCOTENENTUL GHICA DIN REGIMENTUL 14 ARTILERIE
11. REGELE FERDINAND I ŞI REGINA MARIA TREC ÎN REVISTĂ TRUPELE DIVIZIEI A 2-A VÂNĂTORI
11. REGELE FERDINAND I ŞI REGINA MARIA TREC ÎN REVISTĂ TRUPELE DIVIZIEI A 2-A VÂNĂTORI
12. REGELE FERDINAND I DECOREAZĂ SOLDAŢI DIN DIVIZIA 2-A VÂNĂTORI
12. REGELE FERDINAND I DECOREAZĂ SOLDAŢI DIN DIVIZIA 2-A VÂNĂTORI
13. GENERALUL TRAIAN MOŞOIU ŞI REGELE FERDINAND I TREC ÎN REVISTĂ GARDA DE ONOARE PE PERONUL GĂRII DIN CAREII MARI
13. GENERALUL TRAIAN MOŞOIU ŞI REGELE FERDINAND I TREC ÎN REVISTĂ GARDA DE ONOARE PE PERONUL GĂRII DIN CAREII MARI
14. REGELE FERDINAND I DECOREAZĂ PE GENERALUL DABIJA, COMANDANTUL DIVIZIEI 2 VÂNĂTORI
14. REGELE FERDINAND I DECOREAZĂ PE GENERALUL DABIJA, COMANDANTUL DIVIZIEI 2 VÂNĂTORI
15. REGELE FERDINAND I ŞI REGINA MARIA ÎN VIZITĂ LA CASTELUL KAROLY
15. REGELE FERDINAND I ŞI REGINA MARIA ÎN VIZITĂ LA CASTELUL KAROLY
16. REGELE FERDINAND I ŞI REGINA MARIA ÎNAINTE DE A PLECA DIN CAREII MARI
16. REGELE FERDINAND I ŞI REGINA MARIA ÎNAINTE DE A PLECA DIN CAREII MARI
17. PRIMIREA REGELUI FERDINAND I ÎN GARA ORADEA MARE
17. PRIMIREA REGELUI FERDINAND I ÎN GARA ORADEA MARE
18. REGELE FERDINAND I, REGINA MARIA ŞI IULIU MANIU ÎN FAŢA GĂRII ORADEA MARE
18. REGELE FERDINAND I, REGINA MARIA ŞI IULIU MANIU ÎN FAŢA GĂRII ORADEA MARE
19. SUVERANII ROMÂNIEI AJUNGÂND LA MITROPOLIA DIN ORADEA
19. SUVERANII ROMÂNIEI AJUNGÂND LA MITROPOLIA DIN ORADEA
20.
PLECAREA DE LA MITROPOLIE
20. PLECAREA DE LA MITROPOLIE
21. REGELE FERDINAND I TRECE ÎN REVISTĂ GARDA DE ONOARE
21. REGELE FERDINAND I TRECE ÎN REVISTĂ GARDA DE ONOARE
22. DECORAREA OSTAŞILOR CARE S-AU DISTINS ÎN LUPTELE PENTRU ELIBERAREA TRANSILVANIEI
22. DECORAREA OSTAŞILOR CARE S-AU DISTINS ÎN LUPTELE PENTRU ELIBERAREA TRANSILVANIEI
23. DECORAREA OFIŢERILOR EROI DE CĂTRE SUVERANUL ROMÂNIEI23. DECORAREA OFIŢERILOR EROI DE CĂTRE SUVERANUL ROMÂNIEI
24. GENERALUL GHEORGHE MĂRDĂRESCU ŞI REGELE FERDINAND I TREC ÎN REVISTĂ TRUPELE DIN PIAŢA CENTRALĂ A ORAŞULUI ORADEA
24. GENERALUL GHEORGHE MĂRDĂRESCU ŞI REGELE FERDINAND I TREC ÎN REVISTĂ TRUPELE DIN PIAŢA CENTRALĂ A ORAŞULUI ORADEA
25.
REGELE FERDINAND I ŞI REGINA MARIA PRIMESC DEFILAREA TRUPELOR DIN GARNIZOANA ORADEA
25. REGELE FERDINAND I ŞI REGINA MARIA PRIMESC DEFILAREA TRUPELOR DIN GARNIZOANA ORADEA
26. CEREMONIA DECORĂRII GENERALULUI GHEORGHE MĂRDĂRESCU DE CĂTRE
REGELE FERDINAND I
26. CEREMONIA DECORĂRII GENERALULUI GHEORGHE MĂRDĂRESCU DE CĂTRE REGELE FERDINAND I
27. SUVERANII ROMÂNIEI ÎN TRIBUNA OFICIALĂ LA ORADEA
27. SUVERANII ROMÂNIEI ÎN TRIBUNA OFICIALĂ LA ORADEA
28. ŢĂRANII BIHORENI TREC PRIN FAŢA REGELUI FERDINAND ŞI A REGINEI MARIA
28. ŢĂRANII BIHORENI TREC PRIN FAŢA REGELUI FERDINAND ŞI A REGINEI MARIA
29. SUVERANII PRIMESC DEFILAREA TRUPELOR ROMÂNE LA ORADEA
29. SUVERANII PRIMESC DEFILAREA TRUPELOR ROMÂNE LA ORADEA
30. REGELE FERDINAND I ŞI REGINA MARIA DECOREAZĂ OSTAŞI ÎN CENTRUL ORAŞULUI ORADEA
30. REGELE FERDINAND I ŞI REGINA MARIA DECOREAZĂ OSTAŞI ÎN CENTRUL ORAŞULUI ORADEA
31. REGELE FERDINAND I, GENERALUL PREZAN, REGINA MARIA ŞI GENERALUL BALIF LA ORADEA
31. REGELE FERDINAND I, GENERALUL PREZAN, REGINA MARIA ŞI GENERALUL BALIF LA ORADEA
32. REGELE FERDINAND I ŞI REGINA MARIA ASISTĂ LA MOMENTUL TRECERII TISEI DE CĂTRE TRUPELE DIN DIVIZIA 2, 13 AUGUST 1919
32. REGELE FERDINAND I ŞI REGINA MARIA ASISTĂ LA MOMENTUL TRECERII TISEI DE CĂTRE TRUPELE DIN DIVIZIA 2, 13 AUGUST 1919
33. GENERALII MOŞOIU ŞI OLTEANU ASISTÂND LA TRECEREA TISEI
33. GENERALII MOŞOIU ŞI OLTEANU ASISTÂND LA TRECEREA TISEI
34. SOLII MAGHIARI CARE AU CERUT LA SZOLNOC ÎNCETAREA OSTILITĂŢILOR
34. SOLII MAGHIARI CARE AU CERUT LA SZOLNOC ÎNCETAREA OSTILITĂŢILOR
35. REGIMENT ROMÂNESC DE VÂNĂTORI ÎN CENTRUL BUDAPESTEI
35. REGIMENT ROMÂNESC DE VÂNĂTORI ÎN CENTRUL BUDAPESTEI
36.
PATRULĂ MILITARĂ DE INFANTERIE ROMÂNĂ ÎN CENTRUL BUDAPESTEI
36. PATRULĂ MILITARĂ DE INFANTERIE ROMÂNĂ ÎN CENTRUL BUDAPESTEI
37. REGIMENT DE ARTILERIE ÎN MARŞ PRIN BUDAPESTA
37. REGIMENT DE ARTILERIE ÎN MARŞ PRIN BUDAPESTA
38. GENERALUL PANAITESCU PE TERASA HOTELULUI GELLERT DIN BUDAPESTA
38. GENERALUL PANAITESCU PE TERASA HOTELULUI GELLERT DIN BUDAPESTA
39. GORNIŞTII ROMÂNI ANUNŢÂND PLECAREA ARMATEI ROMÂNE DIN BUDAPESTA
39. GORNIŞTII ROMÂNI ANUNŢÂND PLECAREA ARMATEI ROMÂNE DIN BUDAPESTA

Sa fiti iubiti!